4 ประเภทของรองเท้าสตั๊ด
ข่าวสารกีฬา

จะได้ใช้ให้ถูกสนาม! 4 ประเภทของรองเท้าสตั๊ด

ในปัจจุบันรองเท้าสตั๊ดมีให้เราเลือกไว้ใช้งานหลากหลายรูปแบบ ซึ่งแต่ละรูปแบบนั้นก็จะมีความแตกต่างกันออกไป ทั้งในเรื่องของวัสดุที่ใช้ และเทคโนโลยีต่าง ๆ โดยเราสามารถแบ่งออกได้เป็นแต่ละประเภทดังนี้